Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen er gitt uten garanti, uttrykt eller underforstått, bortsett fra at den antas å være nøyaktig etter beste kunnskap fra Weadell Company Limited.Informasjonen som presenteres på denne nettsiden er kun relatert til spesifikt materiale som er angitt her.Weadell Co., Ltd. påtar seg intet juridisk ansvar for bruken eller tilliten til informasjonen.Brukeren bør gjennomgå enhver anbefaling i den spesifikke konteksten av den tiltenkte bruken for å avgjøre om det er hensiktsmessig.